"Az idôadapter minden részlete elôttem volt.
Csak le kellett volna rajzolnom, de már nem jutott idôm rá.
Vagy mégis megtettem? Kiesett az agyamból. Pedig már megvalósult. Ott van az idôlombik jobb oldali lumenylfalán.
Elindultam jobb felé.
Mintha kárpitok zárultak volna össze elôttem ruganyos ellenállással. Lábamat taszító-szívó erôk terelték körbe-körbe.
A transzparens lumenylfal állandóan átderengett az idôrétegek páráján. Árnyak, fények, felszikrázó villanások vonultak át rajta.
Megtorpantam. Egy gondolat villámszisszenése állított meg. Egyszerre kétely nélküli bizonyossággal tudtam, az idôadapter valóban ott van az idôlombik jobb oldali lumenyfalán.
De nem a jelenben, hanem a nyitott idôkiterjedés egy távolabbi pontján: a jövôben.
Az idôadapter konstrukciójának részleteibe merülve, észre se vettem, mikor zárult körém egy másik idôréteg csapdája.
Gondolataimból felrezzenve, folyosón álltam.
Bizonyos, hogy ez a folyosó az elôbb még nem volt ott."

részlet

Szepes Mária: A változatlanság hulámhossza
Kozmosz Fantasztikus Könyvek
1986

Üvegmeg: Kóródi Zsuzsanna - Rhythm series

Zenemeg: Fink- See It All (Emika remix)

Fink - See It All (Emika Remix) by Ninja Tune