...avagy betűillusztáció Christina Bothwell rakus, festett üvegszobraihoz.
 
"2002. január 12
Az olvastam valahol, hogy életünk közel egyharmadát öntudatlan alvással töltjük.
A mindennapokban érzékelhető igazán jótékony hatása, miért is hasznos az, ha minden este megvan a legalább 6-10 órás alvás... de inkább az érdekelt mindig is, hogy vajon ilyenkor mi történik?
Miért nem emlékszünk semmire? Mi az álom? Tényleg igaz lehet az alvás közben kóborló lélek elmélete ?"
 
2003. július 15.
Álmainkban drámákat élünk meg, melyek aktuális lelkiállapotunkat tükrözik, és tanúi lehetünk annak a folyamatnak, amikor változások zajlanak le bennünk.
Az álom olyanlaboratórium, ahol pszichikus életünk változásaival folynak kísérletek... Az álom ilyen építő vagy szintetikus megközelítése egyértelműen megfogalmazható: az álmodás lelki változásaink, fejlődésünk és átalakulásaink belsőleg vezérelt folyamata."
 
"2004. szeptember 22.
Az emberek lelke, amikor elhagyja a testet alvás vagy eksztázis közben ... olyan dolgokat tapasztal, melyeket nem láthat, amikor a testében tartózkodik... emlékszik a múltra, látja a jelent, és bepillanthat a jövőbe. Az alvó teste olyan, akár a holtaké, de benne a lélek életerős."
 
 
"2006. március 04.
Úgy tartják, a halál bekövetkeztekor a lélek kiszáll a fejen át, majd lassan, fokozatosan, visszaolvad Istenbe, ahonnan kivált... a tahitiak arra a következtetésre jutottak, hogy ez nem más, mint egy emberi formát öltő lényeg, amely a fejben helyezkedik el, mert azok a kiválasztottak, akiknek megadatott a tisztánlátás adománya, határozottan állítják, hogy a test megszűnik lélegezni, pára emelkedik fel a fejből, egy kicsit időzik fölötte, de ködszál kapcsolja hozzá. Azt mondják, a szubsztancia fokozatosan növekedik, lassan felveszi az élettelen test alakját. Amikor a test már kihűlt, az összekötő fonál eltűnik, és a szabadjára engedett lélek elrepül, mintha láthatatlan szárnyakkal született volna."
 
"2006. október 18.
A grönlandi emberek nagy része... bizonyossággal állítja, hogy a lélek éjszakánként elhagyja a testet, vadászni, táncolni vagy látogatóba jár... Az észak-amerikai indiánok között hallhatunk arról, hogy az álmodó lélek kilép a testből, és csábító dolgok keresésére indul... Az új-zélandiak meg vannak győződve arról, hogy a lélek kiszáll a testből, majd visszatér belé, s közben még a holtak közé is ellátogat, hogy találkozzon barátaival... "
 
"2007. május 22
Éreztem, hogy elszakadok a testemtől.... felszálltam a repülőgép utasterében, átsiklottam a kábelek között, mintha egyáltalán nem lett volna sem fal, sem borítás, és egyre feljebb emelkedem, tudatomat magam mögött hagyott testemtől távol nyertem csupán vissza... egy hosszú fonál kapcsolt csak össze vele, olyan vékony fonál, hogy egyetlen lehelet is elszakíthatta volna. Megijedtem, majd egy hirtelen rázkódással felébredtem."
 
"2008. augusztus 06
Tegnap éjjel testen kívüli állapotban ébredtem, fizikai testem fölött lebegve... az égve felejtett olvasólámpám világított... ülőhelyzetemből a lámpa felé fordultam, majd óvatosan úszni kezdtem felé... "arcomat" egészen közel toltam a fényhez... de okozott némi nehézséget, hogy lekapcsoljam. Többször is meg kellett nyomnom a kapcsolót, míg végül sikerrel jártam...reggel felébredtem, és láttam, hogy a lámpa égve maradt. Úgy látszik, testen kívüli erőfeszítéseimmel csupán egy nem fizikai lámpát sikerült eloltanom."
 
"2009. február 28.
... hirtelen azon kaptam magam, hogy elhagytam a testem, és egy síkság felett repülök valami fénytestben, mely a levegőnél is könnyebb... A szél, a felhők és a fák életét is éreztem magamban, belém áramlottak, keresztülhatoltak rajtam, nem védekeztem. Tudtam, hol van a földi testem, és hogy bármikor visszatérhetek, ha veszély fenyeget. Néhány percig vagy néhány másodpercig tarthatott az élmény... Kívül kerültem az időn."
 
Zene: Urbs. So weit