Belépek az épületbe, bepöccintem a gépet és katt...közelebb megyek, majd megint katt... oldalazva hátrálok, katt... nagyon közel megyek, katt, aztán rám szól a biztonsági őr: Itt nem lehet fotózni! - de ne rohanjunk ennyire előre.

Fotós terepszemén voltam megin': a Semmelweis Egyetem Elméleti Tömbjének aulájában, a Nagyvárad téren... mindig is viccesnek találtam ezt az elnevezést: ha elméleti, akkor ugye ott sincs, én meg csak elméletben voltam ott fotózni, és ti meg most megnézitek, elméletileg milyen gyönyörségesen hatalmas ólomüveg ablak van ott.

De jöjjön először pár szó az épületről: Az utóbbi évek nagy beruházásai, mint például a Nemzeti Színház, a Sportaréna, vagy a Művészetek Palotája, valamiért nem tudott a magyar főváros jelképévé válni. A technicista szemlélet szerint ez csakis egy felhőkarcolóban testesülne meg, amely mutatná: micsoda fantasztikus teljesítményre képes a modern ember. Ez a gondolatmenet nem új keletű, évszázadokkal ezelőtt a gótika jegyében született magas, égbe törő épületek ugyanezt fejezték ki, csak más ideológiával, az isten felé törekvő ember műveként.

Egy új felhőkarcoló megjelenése a városban inspirálóan hatna a magyar építészetre, és nem mellesleg gyökeresen átalakítaná, megújítaná az adott környék jellegét. (Mindezt persze úgy, hogy a magas ház illeszkedjen az épített környezete arculatához, jellegéhez...érdekes adat, hogy az elmúlt években, régiónkban mindössze Budapesten és Belgrádban nem épültek toronyházak)

A felhőkarcolók divatja időről időre erőre kap, dacára a New York-i terrortámadásban összeomlott óriásépületek elrettentő hatásának.

A toronyházak ugyanis egyébként biztonságosak, tervezésük, kivitelezésük igazi csúcstudást igényel. Ráadásul gazdaságosak is, hiszen kis alapterületen állnak, de hatalmas területet foglalnak magukban.( Nem csoda hát, hogy Budapesten is a nagy ingatlanfejlesztők a toronyházak legnagyobb propagálói.)

(alábbi képen poszt főszereplője az utolsó épület)

Budapest városának szépsége a Duna két partjának éles kontrasztjából fakad, a hegyes budai táj a folyó pesti oldalán hirtelen lesz lapos alföld, ami egyébként a folyótól távolodva meglehetősen egyenletesen kiemelkedik, és ezzel természetes határt szab ezen az oldalon is. E kivételes természeti környezetben az utóbbi százötven évben viharos gyorsasággal alakult ki a város útrendszere, a legtöbb híd és Budapest sajátos építészeti karaktere. Mindez remekül megfigyelhető a budai magaslati pontokról, a János-hegytől kezdve a Citadelláig.

Jelenleg ebbe a sziluettbe csak néhány olyan magasabb ház metsz bele, melyek a hetvenes-nyolcvanas években épültek, például a SOTE Elméleti Tömb a Nagyvárad téren.

Az épületet 1978-ban adták át az akkor is súlyos helyhiánnyal küszködő egyetemnek, tervezői Gerlóczy Gedeon, Südi Ernő és Wagner László voltak, a maga 89 méterével pedig sikerült beverekednie magát Magyarország legmagasabb épületeinek dobogójára (a kivitelező a 21. sz. Állami építőipari Vállalat, mai nevén Magyar Építő Zrt. volt)
 

(Vasbeton vázas, alumínium függönyfalas építészeti megoldását páran "negatív hungarikum"-ként is emlegetik, mivel e párosítás (a betonnal ugyanis centiméter pontossággal építenek, a fémszerkezettel (legyen az váz, vagy függönyfal) milliméter pontossággal) kapcsán beépített kapcsolóelemek miatt nagyban megnövelte a költségeit. Úgy tűnik a 4-es Metro csak egy következő állomás, ebben a szép hagyományban :(
 
(Előterében, a téren, 1983-ban állították fel Pierre Székely gránitból és bazaltból készült Béke című szobrát, közvetlenül előtte pedig Tóth Ilona 56-os mártír 2001-ben állított mellszobra található)
(Egy korábbi posztban részletesen is szó esett már Gerlóczyról, így azt most nem ragoznám...)
 
A toronyépület (melyben helyet kapott: a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, a Gyógyszerhatástani Intézet, a Gyógyszertani Intézet, a Képzéskutató, az Oktatástechn. és Dok. Központ, a Kórélettani Intézet, a Közegészségügyi Intézet, a Magatartástudományi Intézet, a Mikrobiológiai Intézet, az Orálbiológiai Tanszék, és a Semmelweis Kiadó) lábainál elterülő két emelet magas épület az aulát, a dísztermet, két nagy előadótermet (a „zöld” és a „barna” előadóterem), valamint kis szemináriumi termeket és irodákat tartalmaz. Az irodák egyike a Hallgatói Önkormányzat székhelye.
 
A névváltozásokról pár szó: 1950. szeptember 17-én az egyetem Pázmány Péter helyett Eötvös Loránd nevét vette fel, végül 1969. november 7-én, az Orvoskar alapításának 200. évfordulóján Semmelweis Ignácét. 
A Semmelweis Egyetemet jelenleg öt kar alkotja (Általános Orvostudományi Kar, Gyógyszerésztudományi Kar, Fogorvostudományi Kar, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Egészségügyi Főiskolai Kar).
 
De végre essék szó a betétről:
A körülbelül 7 m magas, és 21 m hosszú ólomüveget Hincz Gyula festő és grafikus 1973-ban készített tervei alapján készítették.
A monumentális, már-már harsogó szín-összeállítású betét fényjátékát nézve nehéz megkerülni, hogy ne írjak pár szót az alkotóról.
Hincz Gyula (Budapest, 1904. május 17. - Budapest, 1986. január 26.) 1922-től 1929-ig a budapesti Képzőművészeti Főiskolán Rudnay Gyula és Vaszary János növendéke volt. 1926-ban Párizsba utazott. 1928-ban berlini tanulmányútján Scheiber Hugó közvetítésével megismerkedett Herwarth Waldennel, 1929-ben pedig Moholy-Nagy László közreműködésével kiállított a Sturm Galériában. 1928-tól tagja volt az Új Művészek Egyesületének (UME), 1929-től a KÚT tárlatain is szerepelt.
(A KÚT egyébként a 1920-as évek Párizsában fogant társaság a klasszikus modernizmus új irányzatai felé nyitott, mégis erős identitású művészek csoportja volt.
Alkotói életműveikkel „magyarra fordították” a modern irányzatok formanyelvét, a magyar képzőművészet máig érvényes irányzatait alapozva meg.)
A negyvenes években egyházi tárgyú képeket alkotott, több állami ösztöndíjat is elnyert.
1930-1931-ben a római Collegium Hungaricum ösztöndíjasa volt. 1943-ben Erdélyben festett, 1947-1948 között Koreában, Kínában és Vietnamban járt tanulmányúton.
Karrierjében - talán a KÚT-béli társai baloldali kapcsolatainak köszönhetően - nem állt be különösebb törés a vasfüggöny lehullása után sem.
Miközben sok művésznél Párizs, Berlin, a római, az erdélyi ösztöndíj, és a Nemzeti Szalon egymagában is felért a „Horthy fasizmus csatlósa” vagy „dekadens burzsoá művész” bélyeggel (így járt évekig kortársa, Aba Novák Vilmos is), Hincz Gyulát kifejezetten tenyerén hordozta a hatalom.
 
Az Iparművészeti Főiskola tanára (1946-1949), majd igazgatója (1958-1963) és a Képzőművészeti Főiskola tanára (1949-1963) volt.
Munkássága elismeréseként több díjjal tüntették ki: Munkácsy-díj (1952, 1957), Kossuth-díj (1958), érdemes (1964) és kiváló művész (1968).
És bár Hincz Gyula a 60-as 80-as évek jól ismert festőművésze volt, - és rendkívüli tehetségét kiemelkedő színvonalú művek sora igazolja -, munkásságának értékelésében páran mégis inkább negatívumként szerepeltetik, hogy ezer arca volt (pont ennek az attitűdnek köszönhetően elég "galéria-barát"-festő, ui. munkái közt párhuzamosan találjuk meg a posztimpresszionista tájképtől a fauve csoportképen keresztül a kubista csendéleten át a kollázsig mindent. Az absztrakt kompozíciók ugyanúgy tökéletes pontossággal szerkesztettek, mint a római iskola plasztikus, naturális stílusában festett alakjai. Rajzai Tihanyi Lajost idézik, miközben már Párizsi évei alatt Bauhaus stílusú plakátokat ugyanúgy alkotott, mint Art Deco ízű képgrafikákat. Néha mintha Moholy jelenne meg, néha Miró, Cézanne, Aba Novák tűnik fel egy-egy képen. Az avantgárd vonzása mellett művészi érlelődésében egész életére kihatóan fontos szerepet játszott Gauguin. Hincz Gyula számára nem ihlető, önkifejezésre sarkalló témák adódtak, hanem megoldandó feladatok, amelyeket pontosan, elképzelése szerint kivitelezett.)
 
Ez a művészi út, bár őszintének és eredetinek nem nevezhető, Hincz esetében viszont mégsem a dilettantizmusba vezet. Ez annak a szakmai tudásnak, precizitásnak köszönhető, ahogyan képeit tudatosan felépíti.
Hincz Gyula egész életében kísérletezett, nemcsak az anyagokkal, de a kifejezéssel is. Szobrokat, murális alkotásokat, köztük üvegmozaikot, kerámiát, gobelint is készített.
Szintén az ő tervei alapján készült a Kertészeti egyetem nagy mozaikja is:
Műveinek gyakori modellje volt felesége, akinek halála után - 1983-tól - csaknem teljesen felhagyott az alkotással.
hagyatékát a mai napig a váci Tregor Imre Múzeum kezeli, mely egyben állandó kiállításának is helyet ad.
 
A SOTE Nagyvárad téri aulájában található betét pontos lenyomata, esszenciája munkásságának: erőteljes hatású, a 20. századi sokféle művészeti irányzatát, s olykor más kultúrák, pl. az indián művészet jellegzetes jegyeit is magába gyúrva egy eklektikus, mégis bravúros szerkesztésű, színes, a szimbólumok stilizált jelrendszerét is magábafoglaló, határozott grafikai vonalvezetésű, dinamikusan dekoratív képfelületet teremtett.
Kaleidoszkopikusan kavargó, már-már kozmikus, pszichedelikus látomásként jeleníti meg a mikroszkópi metszeten feltáruló világot.
Biomorf, elvont kompozícióját (mely stílust maga a festő "amöbaizmusnak" nevezett) sodró erejű formaritmus, új térértelmezés jellemzi.
(madarak csiripelték, hogy az Elméleti Tömb egyik lehetséges bővítési terve szerint a betét elé, az aulába is irodahelyiségeket építenének... bár nem ismerem a terv pontos részleteit, az biztos, hogy az ólomüveg betét nyújtotta vizuális élmény súlyos károkat szenvedne. Remélem ez soha nem valósul meg.)
Hincz grafikáit egyébként mindenki ismeri, ui. több, a Móra Kiadó gondozásában megjelent Weöres-kötetet ő illusztrált.Az ő munkája pl. a Bóbita, a Ha a világ rigó lenne, ill. a Zimzizim.


(A mesekönyv-illusztárlásról csak pár szóban: A mesekönyvekben sorjázó dinamikus rajzok, varázslatos festmények minden gyerek számára meghatározó esztétikai élmény.
Nyilván azért is, mert nem csak az adott szöveghez kötődtek, nem csupán az írott szó értelmezését, befogadását könnyítik a fantáza megmozgatásával; a jó illusztráció lelki rezonanciát is kelt mindenkiben, a kézbe vett kötettel alakuló bensőséges viszonyt erősítik, mellette pedig a kor képzőművészetének lenyomata. A szocreál kötelező penzumai és elvárásai elől nem csupán költők, írók menekültek – Weöres Sándortól Zelk Zoltánig – a gyermek- és ifjúsági irodalom oltalmába, hanem képzőművészek is. Többek között Hincz Gyula is... így éghettek sokunk retinájába karakteres képi megformálásai a számtalan, igéző ritmikájú gyerekvers mondogatása közben.
 
Az ablak készítője Kopp Ferenc üvegfestő mester, és az általa majd' 100 éve alapított, - következő generációra szállt - manufaktúra végzi karbantartást a mai napig)
Az épülettel kapcsolatos érdekesség még a végére:
Remélhetőleg idén augusztusban rendezik meg az épületben az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület szervezésében a III. Országos Tűzoltó Lépcsőfutó Versenyt.
A „lépcsőfutók” a hatalmas épület 22 emeletét futják végig közel harminc kilogrammos teljes felszerelésben (a versenyhez bárki csatlakozhat :)
Legutóbbi nyertes Csiszár Gábor tű. főhadnagy (Pécs), aki 3 perc 00 perc 2 tizedmásodperc alatt ért fel.
Váááá!
 
(Szeretnék köszönetet mondani Rajna Imre úrnak a betéttel kapcsolatos információkért)
 
A betétről, és az épületről készült fotókat ennen kezemmel készítettem... egyéb fotók,infók innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen, innen.